Some parents teach their kids not to talk to strangers, but not all

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.